iDOC - optymalizacja kosztów druku gwarantowana

2007-07-25

Polski oddział Konica Minolta poszerzył swoją ofertę dla biznesu o rozwiązanie iDOC, które usprawnia pracę z dokumentami i pozwala obniżyć koszty druku.

Konica Minolta opracowała rozwiązanie iDOC, umożliwiające obniżenie kosztów produkcji i obiegu dokumentów papierowych w biurze nawet o 30%. iDOC to autorska koncepcja logistyki dokumentów, pozwalająca zaprojektować system druku dopasowany do indywidualnych potrzeb każdej firmy, niezależnie od liczby pracowników czy ilości produkowanych materiałów.

„Z analiz wynika, że 10% rocznego obrotu firm wydawane jest na tworzenie i dystrybucję dokumentów. Nawet niewielka oszczędność przy każdym wydruku czy kopii może prowadzić do oszczędności kilkuset euro miesięcznie” – mówi Piotr Kołodziejczyk, Business Manager Solutions & Consulting w Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. „Udoskonalenie małych elementów, które owocuje dużym usprawnieniem Japończycy nazywają Kaizen. iDOC to przełożenie tego mechanizmu na język biznesu. Rozwiązanie opracowane według tej koncepcji pozwala zwiększyć wydajność pracy, ponieważ dzięki niemu wszelkie firmowe dokumenty są do dyspozycji pracowników we właściwym czasie i miejscu. Co więcej, trafiają do nich w możliwie najbardziej ekonomiczny sposób” - dodaje Piotr Kołodziejczyk.

Implementacja rozwiązania iDOC to kilkuetapowy proces. Konsultanci Konica Minolta przygotowują projekty zgodne z koncepcją iDOC na podstawie analizy procesów związanych z wytwarzaniem i obiegiem dokumentów w danej firmie. Podczas analizy specjaliści Konica Minolta badają m.in. ilość i rodzaj produkowanych dokumentów, obciążenie poszczególnych urządzeń, potrzeby użytkowników, koszty miesięczne użytkowania sprzętu oraz rozkład pomieszczeń w biurze. Skalę analizy, w tym jej szczegółowość i rozpiętość czasową, definiuje sam klient.

Zgromadzone dane pozwalają zidentyfikować aktualną sytuację firmy w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania oraz ocenić ją pod kątem kosztów i efektywności. Konica Minolta dostarcza klientowi alternatywną propozycję rozwiązania, obejmującą dobór i rozmieszczenie urządzeń wraz z oprogramowaniem, umożliwiającą optymalizację cyklów pracy. Projekt jest dostosowany do faktycznych potrzeb firmy i jej specyfiki, a jego integralną częścią jest opis i zasady wdrożenia oraz obsługi serwisowej oferowanego rozwiązania.

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy Konica Minolta Holdings z siedzibą w Japonii. Konica Minolta dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi dla biznesu, usprawniające procesy związane z drukowaniem, kopiowaniem i archiwizacją dokumentów. Konica Minolta jest producentem i dostawcą urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i drukarek laserowych oraz cyfrowych systemów produkcyjnych monochromatycznych i kolorowych. Konica Minolta stale powiększa swoją ofertę, koncentrując się na urządzeniach do druku w kolorze. Więcej informacji na temat firmy i jej produktów znajduje się na stronie internetowej www.konicaminolta.pl