Zakończenie wdrożenia systemu zarządzania Graphisoft Integrale MIS w Drukarni Narodowej.

2010-02-10

Drukarnia Narodowa to kolejny zakład poligraficzny w Polsce, który wdrożył z powodzeniem system zarządzania Graphisoft Integrale MIS firmy Rhapso. System swoim zasięgiem objął wszystkie działy drukarni od marketingu i kalkulacji, przez planowanie i zarządzanie produkcją, do gospodarki magazynowej i kontrolę wysyłek.

Dodatkiem do systemu jest moduł analityczny Spinaker, będący najbardziej zaawansowanym na rynku rozwiązaniem typu Business Intelligence dla drukarń. Plan wdrożenia objął także integrację z systemem rejestracji czasu pracy oraz z systemem finansowo-księgowym. Jednak największą innowacją jest uruchomienie konektora JDF do maszyny drukującej Manrolad. To pierwsza tego typu instalacja w Polsce.

Szefa projektu wdrożeniowego w Drukarni Narodowej, Pan Jerzy Mąka.


- Cieszymy się z wyboru systemu Graphisoft - mówi Jerzy Mąka, specjalista ds. systemów MIS w Drukarni Narodowej i szef projektu – Przed dokonaniem wyboru odbyto wiele spotkań i wizyt referencyjnych, brano pod uwagę wszystkie dostępne tego typu systemy w naszym kraju.

Na naszym rynku nie znaleziono lepszego systemu zarządzania dla drukarń dziełowych. Graphisoft jest kompletny i widać w nim wieloletnie doświadczenia producenta. Największym problemem dla nas była skala wdrożenia i zaangażowanie ludzi do nowego spojrzenia na produkcję, musieliśmy bowiem wspólnie z firmą wdrożeniową Media Center przeszkolić praktycznie wszystkich pracowników w zakresie obsługi systemu.

A ponieważ posiadamy ponad 60 stanowisk komputerowych, więc całość wdrożenia trwała okrągły rok. Sama parametryzacja systemu nie była specjalnie trudna, pomogło mi tu doświadczenie wyniesione z mojej poprzedniej firmy, gdzie współtworzyłem tego typu system oraz doświadczenie firmy wdrożeniowej. Także komunikacja z producentem była bardzo dobra, konsultanci Rhapso pomagali nam zdalnie i byli w stanie wprowadzać do systemu wymagane zmiany.

Warto dodać, że wdrożenie systemu Graphisoft jest tylko jednym z elementów

zrealizowanego projektu o nazwie: „Dywersyfikacja działalności Drukarni Narodowej w wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu - publikacji koedukacyjnych dla osób słabo widzących i niewidomych poprzez wdrożenie autorskiej, innowacyjnej linii technologicznej druku i oprawy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 4: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Działanie 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Na pewno jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o konkretnych korzyściach z wykorzystania systemu, dodaje Jerzy Mąka – Z pewnością wprowadził do naszego zakładu nową jakość w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. System posiada wiele funkcji których w pełni poznanie i zastosowanie ich w procesie zarządzania produkcją wymagać będzie czasu.

Będziemy z całą pewnością kontynuować prace integracyjne z innymi systemami produkcyjnymi poprzez konektory JDF. Już za kilka dni uruchomimy kolejny konektor z systemem CTP Kodaka Prinergy oraz portalem typu web-to-print Kodak InSite. Planujemy także „spiąć” system konektorami do maszyn drukujących KBA oraz maszyn introligatorskich. Z pewnością pozwoli nam to na uzyskanie oszczędności i zdecydowanie poprawi jakość danych produkcyjnych. Mogę powiedzieć, że dopiero zaczynamy fascynującą przygodę z systemem.

Graphisoft Integrale MIS, którego producentem jest francuska firma Rhapso, to jeden z najbardziej zaawansowanych zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania drukarnią na świecie. System w różnych konfiguracjach posiada już ponad 1400 wdrożeń. W Polsce mamy już 15 użytkowników systemów Rhapso. Graphisoft Integrale powstał 25 lata temu w podparyskiej drukarni w Orleanie i został zaprojektowany przez samych drukarzy. Bogata funkcjonalność systemu pozwala na łatwe dostosowanie go do każdej drukarni offsetowej, cyfrowej (arkuszowej i rolowej), wielkoformatowej, sitodrukowej czy flekso.

System umożliwia bardzo skrupulatne monitorowanie zużycia materiałów oraz kontrolę czasów produkcji. Dostarcza także m.in. narzędzie kalkulacji zoptymalizowanej oraz panel planowania i zarządzania produkcją.
W Polsce wyłącznym dystrybutorem produktów Rhapso jest sopocka firma Media Center – www.printware.pl


Jerzy Mąka
http://drukarnianarodowa.pl
j.maka@drukarnianarodowa.pl
Drukarnia Narodowa S.A.
30-740 Kraków
ul. Półłanki 18