Wartość polskiego sektora poligraficznego może przekroczyć 14 mld zł. do 2014 roku

2012-12-07

Jak wynika z najnowszego raportu Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga oraz firmy doradczej KPMG, w polskim sektorze poligraficznym funkcjonuje blisko 9 tys. firm, które tworzą miejsca pracy dla ponad 45 tys. osób. Według szacunków KPMG do 2014 roku przychody całego sektora mogą wzrosnąć nawet do 14,1 mld zł. Pod tym względem polski rynek poligraficzny został sklasyfikowany na 10. miejscu w całej Unii Europejskiej.

Optymistyczna przyszłość dla sektora poligraficznego.

Jak wynika z badania, rok 2011 był bardzo dobry dla polskiego sektora poligraficznego. Większość przedsiębiorstw zwiększyła swoje przychody, sektor wygenerował nowe miejsca pracy, a na rynku pojawili się kolejni gracze. Według szacunków KPMG, w 2012 roku wartość sektora poligraficznego może wynieść nawet 12,2 mld zł., a w najbliższych 2-3 latach czeka go systematyczny wzrost i stabilny rozwój. Uwzględniając deklaracje przedsiębiorców, dotyczące prognozowanego wzrostu sprzedaży, wielkość sektora poligraficznego w Polsce do końca 2014 roku może przekroczyć wartość 14 mld zł.

Eksport motorem napędowym polskiej poligrafii.

W 2011 roku polskie przedsiębiorstwa poligraficzne wyeksportowały towary, klasyfikowane jako wyroby poligraficzne, o wartości 2 347,2 mln zł (569,7 mln euro). Było to o 11,6% więcej niż w 2010 roku. Warto zwrócić uwagę, że choć obecny poziom eksportu przemysłu poligraficznego pozostaje na zbliżonym poziomie od 2008 roku, to jest blisko dwukrotnie wyższy niż miało to miejsce w roku wejścia do Unii Europejskiej. Począwszy od 2004 roku, systematycznie rośnie też przewaga eksportu wytworów przemysłu poligraficznego nad ich importem.
Coraz większa liczba podmiotów decyduje się na rozszerzenie swojej działalności oraz sprzedaż własnych produktów i usług na rynkach zagranicznych W 2011 r. przychody z eksportu firm poligraficznych sprzedających swoje wytwory na rynkach zagranicznych stanowiły średnio 42% ich całkowitych rocznych przychodów. Popyt na usługi poligraficzne za granicą był wymieniany jako największa szansa dla polskiego sektora. Firmy, które nie będą się bały otworzyć na inne rynki, mogą znacznie zwiększyć swoje przychody. Jakość usług oraz terminowość realizacji zleceń należą do najlepiej ocenianych charakterystyk polskiej poligrafii – mówi Jacek Bajger, Partner w firmie doradczej KPMG.

Przedsiębiorcy pytani o kierunki eksportu swych produktów i usług w pierwszej kolejności wymieniali rynek niemiecki. W dalszej kolejności wskazywano na Francję, Czechy, Austrię i Słowację. Rzadziej pojawiały się odpowiedzi wskazujące na eksport do Wielkiej Brytanii, USA czy Rosji. Ekspansja na nowe rynki jest możliwa dzięki zapasowi mocy produkcyjnych. Biorąc pod uwagę wszystkie badane przedsiębiorstwa, otrzymano stopień wykorzystania mocy produkcyjnych zbliżony do 60% (w średnich i dużych firmach – 71%, a w mikroprzedsiębiorstwach – 46%). Jak wynika z deklaracji przedsiębiorstw poligraficznych, można oczekiwać dalszego zwiększenia wykorzystania tych zapasów – blisko 50% badanych firm stwierdziło, że wykorzystanie mocy produkcyjnych powinno wzrosnąć w ciągu 2012 roku. Rezerwa mocy produkcyjnych jest jedną z najważniejszych przyczyn poszukiwania nowych rynków zbytu poza granicami Polski.

Mocne strony sektora.

W tegorocznej edycji badania po raz pierwszy przeprowadzono analizę SWOT polskiego sektora poligraficznego widzianą oczami przedsiębiorców. Jako mocne strony wskazane zostały dostęp do know-how oraz nowoczesnej technologii, dostępność papieru i innych materiałów, a także kwalifikacje kadry.
Z przeprowadzonych badań wynika, że blisko co czwarty pracownik zakładów poligraficznych w Polsce posiada wykształcenie wyższe lub poligraficzne. Relatywnie najwięcej wykwalifikowanych pracowników można znaleźć w przypadku mikroprzedsiębiorstw: odpowiednio 33% pracowników z wykształceniem wyższym, a 29% – z wykształceniem poligraficznym – zauważa Jacek Bajger, Partner w firmie doradczej KPMG.

Za słabe strony uznano natomiast koszty materiałowe, poziom marży oraz koszty zakupu i serwisu urządzeń. Szansą dla polskiego sektora poligraficznego są popyt na usługi poligraficzne za granicą, popyt na usługi poligraficzne w kraju oraz rozwój cyfrowych nośników informacji. Przedsiębiorcy dostrzegają zagrożenie w wymogach i regulacjach prawno-administracyjnych, rozwoju mediów elektronicznych oraz sytuacji gospodarczej na świecie.

O badaniu:

Badanie rynku poligraficznego w Polsce zostało przeprowadzone drugi rok z rzędu przez firmę doradczą KPMG w Polsce na zlecenie i we współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga. W tegorocznej edycji zwiększona została próba badawcza – w 2012 roku w badaniu wzięło udział 230 firm poligraficznych (8% więcej niż rok wcześniej), które były ankietowane w marcu 2012 r. metodą CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) lub samodzielnie wypełniły ankietę w wersji papierowej.

Ze względu na stosunkowo duże zróżnicowanie przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku poligraficznym w Polsce, przy wszystkich analizach należy brać pod uwagę segmenty działalności. Zakłady miały możliwość wskazania maksymalnie trzech głównych technologii stosowanych w swojej działalności. Jednocześnie każdy z respondentów był zobligowany do wskazania wyłącznie jednej dominującej technologii. Przy tych założeniach okazało się, że najpopularniejszą techniką drukarską jest offset, który był wskazywany przez blisko 80% badanych przedsiębiorstw. Technologia ta była też najczęściej wymienia jako dominująca (70% przedsiębiorstw). W dalszej kolejności jako dominujące technologie wskazano sitodruk (10%) oraz fleksodruk (9%).

Raport „Rynek poligraficzny w Polsce. Edycja 2012” został zaprezentowany w czasie największej międzynarodowej imprezy poligraficznej na świecie – targów poligraficznych DRUPA w Dusseldorfie.

Źródło: http://www.kpmg.com

Aktualności

2020-09-09 09:31:50 | Komentarze: 0

Drukarnia Mellow z pierwszą na świecie półformatową, hybrydową maszyną Koenig & Bauer Rapida 76 z modułem do cold stampingu

Nowe kierunki produkcji: wysoko uszlachetnione opakowania i niestandardowe wydruki o dużej wartości dodanej „Made of Print” – to hasło przyświeca działalności krakowskiej drukarni Mellow, która od ponad dwóch dekad jest obecna na polskim rynku usług poligraficznych realizowanych w technice offsetowej. Przez wiele lat główną część jej portfolio stanowiły szeroko rozumiane materiały marketingowe wysokiej jakości, skierowane głównie do klientów korporacyjnych. Obecnie Mellow – jak zapewnia prezes zarządu drukarni Wojciech Dworak – stara się zdywersyfikować swoją ofertę i rozszerzyć ją m.in. o wysoko uszlachetnione opakowania oraz inne produkty poligraficzne o wartości dodanej. Temu służą nowe inwestycje sprzętowe, m.in. w półformatową maszynę offsetową Rapida 76 z modułem do foliowania na zimno. To kolejne już rozwiązanie marki Koenig & Bauer, na jakie zdecydował się ten krakowski zakład poligraficzny, a zarazem pierwsza na rynku europejskim półformatowa maszyna hybrydowa (UV/LED) tego producenta, wyposażona w opcję do cold-stampingu i pierwsza na świecie tak rozbudowana konfiguracja modelu Rapida 76.

Drukowanie na materiałach bez ograniczeń - poznaj możliwości cyfrowego druku na tkaninach

Rynkowe nowości firmy Kodak w obszarze druku cyfrowego, rozwiązań CTP i systemów workflow

Druk etykiet szansą na sukces w niepewnych czasach: nowe możliwości biznesowe według Konica Minolta

Nilpeter na targach Labelexpo Europe: światowe premiery maszyn FA-26 i FA-22, model FA-17 w nowej konfiguracji

Drukarnia etykietowa Reganta z Łodzi po raz trzeci zainwestowała w maszynę fleksograficzną Mark Andy Performance Series

Maszyna bandująca Strapack - Akebono OB-360 od ScanPack - idealne rozwiązanie do wykorzystania w drukarniach!

Innowacyjne atramenty UV LED firmy Agfa Graphics z prestiżową nagrodą EDP Award 2017

Pierwszy w Polsce bigówko-perforator z falcerką online - Multigraf Touchline z oferty Duplo - w drukarni db PRINT Polska

Wydłużone terminy płatności – jak sobie z nimi radzić?