Ricoh po raz ósmy z rzędu wśród 100 najbardziej zrównoważonych korporacji świata

2012-01-27

Ricoh po raz kolejny został uznany za jedną ze 100 najbardziej zrównoważonych korporacji świata (“Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”). Lista 2012 Global 100 została ogłoszona podczas corocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w Szwajcarii.

Ricoh, firma silnie zaangażowana w działania środowiskowe i społeczne, co roku znajduje się na liście Global 100 dzięki nieustannej modernizacji środowiska pracy i wspieraniu zrównoważonego rozwoju klientów, przy jednoczesnym dodawaniu rzeczywistej wartości biznesowej. To prestiżowe wyróżnienie jest kolejnym potwierdzeniem zaangażowania Ricoh w kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Terry F. Yosie, prezes World Environment Center, powiedział, “Ricoh demonstruje wyróżniające się, długoterminowe podejście do zrównoważonego rozwoju, stanowi także przykład dla swoich klientów i konsumentów. Ricoh zasługuje na światowe uznanie, gdyż wykracza poza przyjęte reguły i normy, proaktywnie szukając sposobów na redukcję negatywnego wpływu na środowisko i promując bioróżnorodność poprzez swoje innowacyjne usługi.”

Tom Wagland, Environmental Manager w Ricoh Europe powiedział: “Po raz ósmy z rzędu znaleźliśmy się w rankingu Global 100 – świadczy to o uznaniu i docenianiu naszego odpowiedzialnego podejścia. Jest to także świadectwo kultury firmy, która koncentruje się na odpowiedzialnym biznesie i zrównoważonym rozwoju od ponad 30 lat. W 2005 roku postawiliśmy sobie ambitne cele zredukowania naszego negatywnego wpływu na środowisko. Teraz jesteśmy w trakcie realizacji celu, który zakłada redukcję emisji CO2 o 87,5 proc. do 2050 roku. Poprzez nasze konsultacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, jesteśmy także zaangażowani w redukcję negatywnego wpływu naszych klientów na środowisko.”

Ranking „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” jest publikowany od 2005 roku przez kanadyjską firmę Corporate Knights. Jest to najbardziej obszerny ranking w zakresie społecznej odpowiedzialności firm. Firmy, wybierane do rankingu Global 100, są szczegółowo analizowane, porównywane z podobnymi przedsiębiorstwami w branży i oceniane pod kątem najlepiej rozwiniętych programów skutecznego zarządzania w dziedzinach, takich jak: ochrona środowiska, relacje społeczne i zarządzanie wewnętrzne. 100 liderów zrównoważonego rozwoju wybieranych jest spośród 4000 firm działających na rozwiniętych i wschodzących rynkach.


O Ricoh
Firma Ricoh utworzona w Japonii w roku 1936, jest korporacją o zasięgu ogólnoświatowym, obejmującą 235 firm i oddziałów, a także 26 zakładów produkcyjnych. Należy do dziesięciu największych na świecie firm informatycznych. Jest największym producentem cyfrowych wielofunkcyjnych urządzeń biurowych. Gama produktów Ricoh obejmuje również czarno-białe i kolorowe drukarki laserowe, faksy, powielacze cyfrowe, aparaty fotograficzne oraz oprogramowanie. Aby lepiej odpowiadać wymaganiom rynków lokalnych, jej działalność jest kontrolowana przez centrale regionalne, w tym Ricoh Europe PLC zlokalizowaną w Wielkiej Brytanii oraz Holandii i obsługującą oddziały oraz dystrybutorów w kilkudziesięciu krajach Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Polski oddział Ricoh powstał w kwietniu 1996 roku zastępując działającego do tej pory dystrybutora. Główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie. Poza tym firma ma pięć oddziałów: w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi oraz Wrocławiu, a także sieć Autoryzowanych Partnerów Handlowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.ricoh.pl