Prisco w Drukarni Narodowej

2011-01-11

Pod koniec 2010 roku Prisco nawiązało stałą współpracę z Drukarnią Narodową z Krakowa. Małopolska firma od lat stawia przede wszystkim na jakość i ekologię. Nowoczesny park maszynowy obejmujący m.in. maszynę KBA Rapida 105-4 SW2 wzmacnia pozycję zakładu na rynku druku dziełowego.

Po długich, szczegółowych testach bezalkoholowe płyny buforowe Prisco spełniły wszystkie stawiane przed nimi zadania.Całkowita eliminacja IPA z układu nawilżania maszyny offsetowej zwiększa bezpieczeństwo druku, czyni go mniej szkodliwym dla środowiska oraz pozwala na poprawę takich parametrów jak:

- ostrość punktu rastrowego (mniejszy jego przyrost)
- kontrastowość druku
- eliminacja efektów tonowania i szablonowania

Jednocześnie zastosowanie buforu Prisco generuje oszczędności ze względu na mniejsze zużycie farby oraz chemii stosowanej w celu konserwacji maszyny. Wszystko to sprawiło, że Drukarnia Narodowa zdecydowała sie zaufać Prisco.
Liczymy na długą owocną współpracę.
GO GREEN WITH PRISCO

Źródło: Prisco Technology