Perfekt SA przechodzi na system PrintManager.JDF

2011-01-24

W grudniu 2010 roku zarządy firm Perfekt SA oraz Infosystems SA podpisały umowy na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym PrintManager.JDF oraz systemu WebToPrint.JDF dedykowanego do kompleksowej obsługi zleceń poligraficznych przez Internet.

Perfekt SA to kolejna już duża drukarnia ze ścisłej czołówki zakładów poligraficznych, które zdecydowały się skorzystać z oferty firmy Infosystems SA w zakresie pakietu rozwiązań doradczych oraz informatycznych.Drukarnia Perfekt SA od początku swego istnienia kluczową wagę przywiązuje do nowoczesnego i dynamicznego modelu zarządzania. Dlatego przed 15 laty zarząd Perfekt SA zdecydował się przygotować i rozwinąć własną koncepcję systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym. Stworzone dla nas oprogramowanie przez wiele lat służyło kierowaniu firmą. Jednakże obecnie zobligowany do ciągłego ulepszania swojej pracy oraz pracy współpracowników zarząd drukarni zdecydował się pójść znacznie dalej i wdrożyć w drukarni oparty o nowoczesne światowe rozwiązania zintegrowany informatyczny system zarządzania klasy MIS o nazwie PrintManager.JDF firmy Infosystems SA – mówi Janusz Banasiewicz, prezes zarządu drukarni Perfekt SA.

- Nowe oprogramowanie będzie odpowiadać na istotne z punktu widzenia rentowności i rozwoju firmy pytania oraz efektywnie wspierać wszystkie procesy biznesowe oraz produkcyjne, w tym umożliwiać raportowanie i tworzenie kalkulacji uwzględniającej prawdziwy koszt powstania wyrobu. System umożliwi nam także automatyzację i ułatwienie kontaktów z klientem, uzupełniając tradycyjną formę pracy działu handlowego i technologicznego obsługą 24-godzinną, dokonującą się z dowolnego punktu kuli ziemskiej za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Podpisana umowa jest następstwem decyzji zarządu drukarni, odnoszącej się do pilnej konieczności zmiany stosowanych dotychczas w Perfekt SA systemowych rozwiązań zarządczych i produkcyjnych dostarczanych dotychczas przez inną firmę, które okazały się niewystarczające wobec coraz bardziej złożonej sytuacji gospodarczej oraz szybko rosnących wymagań i standardów w obszarze poligrafii – mówi Krzysztof Łukaszewicz, dyrektor handlowy w firmie Infosystems SA. - W ten sposób ta znana i ceniona warszawska drukarnia, która także we własnej nazwie dobitnie podkreśla swoje dojrzałe i odpowiedzialne podejście do uprawiania biznesu dołącza do grona kilkudziesięciu innych wiodących zakładów poligraficznych, które - znajdując się w fazie szybkiej ekspansji i rozwoju - wykorzystały unikalny potencjał Infosystems SA w celu rozszerzenia i umocnienia swojej pozycji na rynku.

Bardzo cieszy nas , że najwyższą jakość naszych usług oraz innowacyjne know-how docenia coraz więcej liczących się na rynku przedsiębiorstw. Są wśród nich przedstawiciele wszystkich segmentów poligrafii tj.: drukarnie opakowaniowe, etykietowe, akcydensowe oraz dziełowe. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam za każdym razem bardzo dokładnie dopasować tworzone przez nas rozwiązania do istniejących w danym zakładzie potrzeb.

Dynamiczny rozwój, troska o interesy klienta oraz zakończone sukcesem projekty wdrożeniowe od lat kreują pozytywny obraz Infosystems SA nie tylko jako wiarygodnego dostawcy, ale także sprawdzonego doradcy, zaś w przypadku przedsiębiorstw poszukujących swojej szansy w automatyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych i biznesowych stanowią ważną przesłankę w wyborze odpowiedniego partnera, którego zadaniem jest dostarczenie rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem na miarę potrzeb i ambicji. Jak wynika z doświadczeń drukarń, które wdrożyły system PrintManager.JDF, w krótkim czasie po wdrożeniu wzrasta wydajność pracy ludzi i maszyn, stoki magazynowe mogą być znacząco redukowane, podnosi się też jakość produkcji i zmniejsza się ilość błędów.

Oprócz tego zmniejszeniu ulegają jednostkowe koszty wytworzenia, optymalizuje się cykl produkcyjny, wzrasta wolumen zamówień. Finanse przedsiębiorstwa staja się przejrzyste i transparentne, do zarządu na bieżąco dociera precyzyjna i sprawdzona informacja, gdzie w przedsiębiorstwie powstaje zysk, a które stanowiska robocze w firmie generują straty. Warto podkreślić, że współpracę z firmą Infosystems SA doceniają również globalne korporacje takie jak Eastman Kodak Co (z którą ściśle Infosystems SA współpracuje już od dłuższego czasu) czy RR Donnelley Europe, z którą współpraca Infosystems SA rozpoczęła się kilka miesięcy temu.

PrintManager.JDF – system, na którego wdrażanie zdecydowała się drukarnia Perfekt SA – to innowacyjne rozwiązanie, które organizuje i porządkuje pracę w przedsiębiorstwie na każdym jej etapie. Umożliwia on także komunikację z urządzeniami parku maszynowego drukarni, pozwala na monitorowanie stanu maszyn, ich wydajności oraz dokładną kontrolę czasu pracy operatorów, zapewniając najnowocześniejsze standardy zarządzania przedsiębiorstwem. Standard JDF zapewnia zgodność operacyjną systemów i urządzeń różnych producentów oraz łączność między działami firmy, jej partnerami i klientami.
WebToPrint.JDF to z kolei rewolucyjne rozwiązanie dla drukarń będące odpowiedzią na rosnące wymagania klientów, dotyczące skrócenia czasu realizacji zlecenia. Pozwala on na wykonanie kalkulacji wybranego typu pracy, sprawdzenie i przesłanie plików graficznych oraz złożenie zamówienia poprzez witrynę internetową. Daje również klientom drukarni kontrolę nad procesem realizacji ich zlecenia w drukarni.

Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza
w roku 1987. Produkcję od początku istnienia zakładu stanowiły akcydensy. Perfekt wykonywał druk w technice offsetu arkuszowego i wykończenia introligatorskie oparte o procesy ręczne. W 1991 roku firma wybudowała pierwszą halę z częścią administracyjną, gdzie została zainstalowana czterorozespołowa maszyna drukująca Heidelberg. Odpowiadając na potrzeby rynku, Perfekt stale dynamicznie się rozwijał. Do roku 1998 powstały trzy następne hale oraz budynki zaplecza i administracji. Obecnie Perfekt SA to dwie drukarnie, 12 tys.m² powierzchni produkcyjnej oraz 1 tysiąc m² powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Zatrudnienie w drukarni przekracza  poziom 200 osób. W 2000 roku Perfekt przekształcił się w spółkę akcyjną.

Obecnie swoim klientom firma oferuje kompleksowe usługi poligraficzne - od projektu do realizacji, niezależnie od złożoności zlecenia i stopnia trudności. Zamówienia realizowane są przez wysoko kwalifikowanych pracowników z wykorzystaniem najnowszych maszyn i technologii. Na każdym etapie produkcji Perfekt SA wykorzystuje procedury jakościowe ISO 9001. Produkuje przede wszystkim akcydensy, książki i opakowania.

Dodatkowe informacje na temat firmy Infosystems SA:
Infosystems SA
Ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
E-mail: info@infosystems.pl
http://www.infosystems.pl
Opracowanie informacji:PAI