Nowe możliwości tworzenia bibliotek cyfrowych.

2006-11-22

W dniach 22 – 24 listopada 2006 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbywa się VII Ogólnopolska Konferencja „Automatyzacja bibliotek publicznych”. Konferencja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej wojewódzkich i powiatowych bibliotek publicznych, a także dla specjalistów ds. automatyzacji. Jej celem jest analiza stanu automatyzacji bibliotek publicznych oraz wymiana doświadczeń.

Organizatorami konferencji są Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Narodowa. Jednym ze sponsorów konferencji jest firma Digital Document Professionals (DDP), dostawca systemów i usług w zakresie przetwarzania dokumentów. Oferta firmy obejmuje, między innymi, rozwiązania do skanowania dokumentów i tworzenia elektronicznych katalogów kartkowych.

Dotychczas firma DDP zrealizowała usługi digitalizacji katalogów kartkowych, między innymi w: Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Głównej Bibliotece Komunikacyjnej, Głównej Bibliotece Statystycznej, Bibliotece Sejmowej oraz Głównej Bibliotece PTTK w Warszawie. Część wykonanych przez DDP projektów obejmowała również wdrożenie systemu do zarządzania i publikowania w Internecie zasobów tradycyjnych katalogowych, opartego na autorskim oprogramowaniu Ikkar.

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące obecnego stanu informatyzacji bibliotek publicznych, aspekty prawne związane z udostępnianiem informacji drogą elektroniczną, ochroną danych osobowych oraz kwestie wynikające z prawa autorskiego. Wśród planowanych tematów organizatorzy przewidzieli prezentacje na temat możliwości komputerowych systemów bibliotecznych oraz organizacji bibliografii i katalogów bibliotecznych. Ostatniego dnia spotkania szeroko omówiona zostanie tematyka możliwości w zakresie digitalizacji w polskich bibliotekach publicznych i tworzenia bibliotek cyfrowych.
Tematy będą prezentowane na przykładzie wdrożonych i funkcjonujących rozwiązań. Więcej informacji:
www.koszykowa.pl/biblioteka/
www.ddp.pl
Kontakt dla mediów:
Paulina Gadomska – Dzięcioł
Effective Public Relations
tel. (0 – 22) 822 07 75
0 501 241 557
e-mail: pgadomska@effectivepr.pl