Nowa wersja systemu GRAPHISOFT Integrale 12.0

2009-10-30

Media Center zaoferuje kolejną wersję kompleksowego systemu zarządzania drukarnią GRAPHISOFT Integrale MIS 12.0.

System wzbogaci się o wiele zupełnie nowych funkcji i rozszerzeń. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie definicji maszyn cyfrowych i wielkoformatowych. W praktyce oznacza to, że system stanie się dostępny także dla drukarń stosujących nowe techniki druku.

W wersji 12.0 rozbudowano m.in. funkcjonalności obejmujące zarządzanie i definicje farb (możliwość przypisania różnych rodzajów farb konkretnej maszynie lub grupie maszyn) oraz zarządzanie podłożami (możliwość przypisania konkretnego podłoża maszynie bądź grupie maszyn ze względu na rodzaj druku: cyfrowy, wielkoformatowy, itd).

Rozbudowano definicję podłoży, wprowadzając parametr grubości, co w praktyce pozwala na precyzyjne wyliczanie np. grubości grzbietu książki. W nowej wersji pojawił się także mechanizm pozwalający na definiowanie cenników i przypisywanie ich konkretnym klientom (np. duży klient korporacyjny oczekuje druku ulotki w tej samej cenie przez cały czas trwania umowy).

Producent systemu firma Rhapso w pełni popiera ideę zrównoważonej gospodarki leśnej. Dlatego w nowej wersji systemu wprowadzono możliwość definiowania certyfikatów papierów PEFC, FSC i in. Certyfikaty PEFC i FSC są najbardziej znanymi rodzajami certyfikatów, które są przyznawane wyrobom z drewna i papieru. Oznaczenie wyrobu z drewna lub papieru znakiem FSC lub PEFC oznacza, że materiał wykorzystany do produkcji tego wyrobu pochodzi z lasu posiadającego certyfikat FSC lub PEFC, w którym gospodarka uwzględnia zasady ochrony środowiska, aspekty społeczne i ekonomiczne.

Kosztorysanci drukarni mają możliwość wykonywać kalkulacje tylko dla papierów certyfikowanych, możliwość prezentacji certyfikatów na ofertach dla swoich klientów oraz wprowadzać stosowne informacje nt. certyfikatów do magazynu.

Inną nowością jest wycofanie z oferty systemu kalkulacyjnego Estiprint, a jego miejsce zajął system kalkulacyjny GSoft, który zawiera szerszą niż dotąd funkcjonalność. Graphisoft Integrale 12.0 stanie się także bardziej dostępny dla drukarń, które zainteresowane są kilkoma użytkownikami, ze względu na zmianę polityki cenowej.

System Integrale został wzbogacony o dodatkowy, alternatywny do obecnego, moduł planowania produkcji EmaPlan. Zasadniczą różnicą jest wprowadzenie nowej funkcjonalności automatycznej optymalizacji planu produkcji.