Komori H-UV - innowacyjny system suszenia UV podbija rynek

2013-06-07

Coraz więcej instalacji innowacyjnego systemu suszenia Komori H-UV na świecie jest dowodem na to, że ta - pokazana po raz pierwszy podczas targów Ipex 2010 - technologia cieszy się coraz większym zainteresowaniem drukarń z całego świata, również z Polski.

W drukarni Chroma z Żar pracuje od kilku miesięcy pierwsza w naszym kraju maszyna wyposażona w to ciekawe, przynoszące szereg korzyści rozwiązanie. Kolejne polskie drukarnie przymierzają się do zakupu tego systemu, co świadczy o tym, że – poszukując innowacyjnych rozwiązań, usprawniających procesy produkcyjne i pozwalających na uzyskanie przewagi konkurencyjnej – nie pozostają one obojętne wobec propozycji firmy Komori.

Komori H-UV to innowacyjny system suszenia UV, wykorzystujący lampę ultrafioletową i farby UV o wysokiej czułości do suszenia świeżo zadrukowanego arkusza. To połączenie zalet druku konwencjonalnego i UV: natychmiastowe suszenie wydruków, krótkie cykle produkcyjne, natychmiastowa gotowość do dalszej obróbki, druk na trudnych podłożach, eliminacja prószenia, łatwość uszlachetniania, odporność mechaniczna oraz połysk jak w technologii konwencjonalnej. Jest rozwiązaniem ekonomicznym, proekologicznym i gwarantującym wysoką jakość końcowego produktu.

Można śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia z rozwiązaniem pod wieloma względami rewolucyjnym – mówi Tadeusz Figurski, wiceprezes firmy Reprograf, która jest wyłącznym dystrybutorem marki Komori w Polsce. – Przede wszystkim suszenie H-UV jest około dwukrotnie bardziej wydajne energetycznie w stosunku do rozwiązania bazującego na tradycyjnych lampach UV; wyeliminowano tu całkowicie ozon, który niestety powstaje przy konwencjonalnych lampach UV. Poza aspektem ekologicznym, zapobieganie powstawania ozonu eliminuje go tu jako czynnik szkodliwy dla metalowych elementów maszyny. Technologia H-UV sprawdza się doskonale w druku jedno- jak i dwustronnym. Przy druku dwustronnym instaluje się jedną lampę H-UV nad przewrotką do wysuszenia pierwszej strony odbitki i na krótkim wykładaniu do wysuszenia drugiej strony. Dzięki temu oszczędza się miejsce na konieczne w technologii konwencjonalnej zespoły suszące przed przewrotką czy też wydłużone wykładanie na końcu. Efekt to krótsza, a przez to mniej kosztowna i zajmująca mniej miejsca maszyna drukująca, wydajniejsze suszenie pozwalające na sprawniejszą obróbkę wydrukowanych arkuszy, oszczędność energii, a finalnie - redukcja kosztów produkcji i wiele jeszcze innych zalet”.

Podobnie jak w tradycyjnych systemach suszenia UV, tu również czynnikiem inicjującym cały proces jest fotopolimeryzacja uruchamiana przez promienie UV. Istotnym elementem jest fakt, że czułość wykorzystywanych tu fotoinicjatorów została dostosowana do specjalnie zaprojektowanych lamp oraz farb UV, co jest wynikiem wieloletnich badań firmy Komori, prowadzonych wspólnie z partnerami technologicznymi. W efekcie energia dostarczona do lamp H-UV, a w konsekwencji do pracy systemu suszenia jest tu wykorzystywana w znacznie bardziej wydajny sposób, a zapotrzebowanie energetyczne H-UV jest około 4-krotnie niższe niż w konwencjonalnej suszarce UV. Rozwiązanie to gwarantuje również niskie koszty eksploatacji.

Do największych zalet technologii H-UV należy jednak zdecydowane skrócenie łącznego czasu, jaki jest potrzebny na obróbkę danego zlecenia - podłoża drukowe są tu bowiem natychmiast suszone we wbudowanym w maszynę drukującą systemie H-UV. To również narzuca drukarni mniejsze wymagania lokalowe niż ma to miejsce przy tradycyjnych sposobach suszenia; chodzi o przestrzeń konieczną na składowanie wydrukowanych arkuszy, ale również gabaryty całej konfiguracji. Technologia H-UV umożliwia również suszenie materiałów niewsiąkliwych takich jak folie i tworzywa sztuczne, nawet przy dużym stopniu pokrycia farbą, przy czym gwarantuje zawsze podwyższoną jakość końcowego produktu.

Kolejne pozytywy to aspekty środowiskowe. Jak podaje producent, przy zastosowaniu systemu H-UV wielkość emisji CO2 stanowi zaledwie 25% emisji pojawiającej się przy zastosowaniu konwencjonalnych systemów suszenia. Wysoka jakość końcowego produktu jest tu osiągana dzięki procesom bez proszkowania, co oznacza że rozwiązanie to jest przyjazne dla środowiska. Ponieważ ilość ciepła rozpraszanego przez lampę jest niezwykle mała, a podczas suszenia arkusz rozgrzewa się zaledwie do 4–5oC (nie do 40oC, jak w klasycznych suszarkach UV), oprócz aspektów środowiskowych, technologia ta zapobiega odkształceniu się arkuszy pod wpływem temperatury.

Dzięki tak wielu zaletom tego rozwiązania koszty wstępne wdrożenia technologii H-UV są znacznie niższe niż w przypadku konwencjonalnego systemu UV, a montaż jest mało obciążający dla budżetu użytkownika – mówi Tadeusz Figurski. – Cieszy nas fakt, że drukarze na całym świecie nie pozostają obojętni na te korzyści. Coraz więcej instalacji maszyn z systemem H-UV na świecie dowodzi tego, że technologia ta staje się doskonałą alternatywną dla tradycyjnych sposobów suszenia UV, a jednocześnie nie zaproponowano do tej pory rynkowi konkurencyjnego rozwiązania. Jesteśmy przekonani - czego dowodem jest pierwsze jej wdrożenie również w naszym kraju - że także rodzimi drukarze w coraz większym stopniu zainteresują się naszą propozycją. Zapraszamy więc serdecznie do kontaktu z nami.

Źródło: Poligraficzna Agencja Informacyjna PrintinPoland.com