I Forum bezpieczeństwa w magazynie

2014-08-25

Debiutujący na Targach TAROPAK projekt edukacyjno-szkoleniowy mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji

forum bezpieczenistwa


Wydarzenie w sposób interaktywny przedstawi osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach, gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów. Wykorzystane zostanie bogate doświadczenie członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, oraz instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w obszarach ich działalności, którzy przedstawią sprawdzone rozwiązania służące poprawie pracy w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej.

Dzień pierwszy....prewencja
Przewidujmy, nie gdybajmy, odnośmy się do istniejących uregulowań prawnych i technicznych. Czy zawsze trzeba się do tych uregulowań stosować? Co może się stać, gdy zabraknie wyobraźni i dyscypliny? Dyskusja nad zagadnieniami, jedna strona wykazywać będzie brak uzasadnienia stosowania się do przepisów i regulacji, a „instytucjonalny obrońca” będzie udowadniał coś przeciwnego.

Dzień drugi….eksploatacja
Czy jest potrzebny codzienny przegląd sprzętu i wyposażenia w magazynie, a może szkoda na to czasu, bo nic się nie stanie? Jaką rolę spełnia codzienny przegląd, przed czym ochroni pracownika? Prelegenci udowadniać będą swoje stanowiska przykładami mniej lub bardziej wymownymi. Drugiego dnia będzie miał miejsce również finał konkursu „Bezpieczna Eksploatacja”, który realizowany będzie z udziałem partnerów instytucjonalnych.

Dzień trzeci….szkolenia
Szkolenia mają bezdyskusyjny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy, podnoszą kulturę bezpieczeństwa, o najlepszych w tym obszarze rozwiązaniach opowiedzą specjaliści i eksperci merytoryczni, Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, Polskiego Stowarzyszenia Pracowników BHP, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru technicznego oraz specjaliści i eksperci techniczni reprezentujący firmy Elokon, Still Polska.

Dzień czwarty….panelowy
Dyskusja z zaproszonymi osobami na temat wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w magazynie.
Partnerzy merytoryczni I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie:
Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy
Partnerzy techniczni I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie:
Arpol A. Braszak R.Wybieralski sp.j., Baumalog Sp. z o.o., Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o., Still Polska Sp. z o.o., P.U.H. NESTOR

Wydarzenie: I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Logistyki Magazynowej
Czas i miejsce: 29.09.- 02.10. Pawilon 3A, godz. 10:00-15:30

Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o