GRAFIKA POLSKA 1918-1939 W MUZEUM WYSPIAŃSKIEGO

2006-08-22

Kraków, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, 17 sierpnia - 1 października 2006 Wystawa z cyklu "Skarby kultury polskiej na emigracji" prezentuje zbiory Biblioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz w Montrealu.

Muzeum Narodowe w Krakowie rozpoczęło cykl wystaw zatytułowany "Skarby kultury polskiej na emigracji" ekspozycją Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Obecnie proponuje wystawę "Grafika polska 1918-1939 ze zbiorów Biblioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz w Montrealu". Biblioteka ta pracuje przy Polskim Instytucie Naukowym, który powstał w 1943 roku jako oddział założonego przez członków Polskiej Akademii Umiejętności Polskiego Instytutu w Ameryce i który miał pomóc PAU przetrwać okres okupacji. Ten czas przedłużył się na kilkadziesiąt powojennych lat. Biblioteka Polska zaczynała jako niewielka kolekcja książek. Wkrótce nastąpiło gwałtowne powiększenie księgozbioru i obecnie liczy on 43 000 pozycji. Jest to największa polska biblioteka na kontynencie amerykańskim. Od samego początku prowadzona była przez Wandę Stachiewicz, założycielkę, dyrektora i kustosza. W czasie przeszło pół wieku istnienia placówka wzbogaciła się także o liczne mapy, ryciny i obrazy.

Na wystawie można zobaczyć 120 grafik 40 artystów, którzy tworzyli w latach 1918-1939 zarówno w Polsce, jak i za granicą. Niektóre z rycin nie zachowały się w polskich zbiorach. Wśród prezentowanych grafików trzeba wymienić: Stanisław Chrostowski, Tadeusz Cieślewski (syn), Mieczysław Jurgielewicz, Jerzy Hulewicz, Ignacy Łopieński, Karol Mondral, Wiktor Podoski czy Władysław Skoczylas.

Ekspozycja przygotowana jest we współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie. Towarzyszy jej katalog wydany w Montrealu. Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Biblioteka Narodowa wspólnie wydadzą folder informujący o historii i działalności Biblioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz. Wystawa w programie Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków - 2006.
Kurator wystawy: Magdalena Czubińska, Katarzyna Podniesińska.
Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Kamienicy Szołayskich
Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
kierownik: Marta Romanowska
ul. Szczepańska 11, 31-011 Kraków
tel. (+48 12) 292 81 83 w. 84-85, 422 70 21
fax (+48 12) 292 81 89
www.muzeum.krakow.pl