Francuska firma GFP inwestuje w rozwiązania GMC Software Technology.

2010-02-05

Firma GMC Software Technology poinformowała o udanym wdrożeniu oprogramowania do personalizacji PrintNet we francuskim przedsiębiorstwie GFP. Specjalizuje się ono w obsłudze i rozliczaniu polis ubezpieczeniowych, a zakupiony przez nie program ma poprawić jakość drukowanych dokumentów i wnieść wartość dodaną do korespondencji wysyłanej do setek tysięcy ubezpieczonych.

Firma GFP zajmuje się zarządzaniem wydatkami z tytułu świadczeń zdrowotnych oraz kompleksową obsługą indywidualnych i grupowych polis ubezpieczeniowych, współpracując w tym zakresie z firmami ubezpieczeniowymi, organizacjami publicznymi oraz brokerami. W 2008 roku obsłużyła ponad 350 tys. ubezpieczonych (i 875 tysięcy beneficjentów) wysyłając miesięcznie ponad 3,5 mln stron dokumentów wydrukowanych na papierze personalizowanym w imieniu każdego ze swoich 40 klientów.

Przyjęliśmy założenie, że każdy z posiadaczy polisy uzyska dzięki temu raport na temat przebiegu swoich świadczeń zdrowotnych, przygotowywany na podstawie danych statystycznych wysyłanych przez nas regularnie do wszystkich naszych partnerów – mówi Dominique Chambrin, dyrektor ds. systemów sieciowych i informatycznych w firmie GFP.

Jednak, jak się okazało, wykorzystywane wówczas przez nią oprogramowanie nie pozwalało na dodawanie elementów graficznych i miało wiele ograniczeń w zakresie zastosowania kolorów. Po przeanalizowaniu ofert rynkowych wybrano system PrintNet, który miał odpowiadać za zarządzanie całym procesem produkcyjnym i poligraficznym.

PrintNet to nagradzany prestiżowymi wyróżnieniami (m.in. przez EDP w kategorii „Najlepsze specjalistyczne oprogramowanie 2008 roku”), rozbudowany program, będący łatwym w implementacji, kompletnym rozwiązaniem umożliwiającym: pełną integrację i obróbkę danych, projektowanie, tworzenie i akceptację dokumentów przez różne strony procesu, zarządzanie dystrybuowaną treścią a także automatyzację procesów w działaniach związanych z personalizowaną komunikacją elektroniczną i drukowaną.

W firmie GFP system ten pozwolił na pełne zastosowanie koloru, elementów graficznych, diagramów i tabel poprawiając w znaczący sposób układ graficzny całych dokumentów. Co więcej, umożliwił drukowanie pełnych raportów na standardowym papierze zamiast na stosowanych wcześniej poddrukach wykonanych w technologii offsetowej.

Dzięki temu dane pojawiające się w raportach mogą zmieniać się w sposób dynamiczny i zawierać np. sumę wydatków ponoszonych przez beneficjenta lub informacje na temat tego czy koszty leczenia zostaną pokryte ze społecznego systemu ubezpieczeniowego.

Wprowadzenie elementów graficznych oraz koloru spowodowało też, że raporty są łatwiejsze w odbiorze, a czas ich przetwarzania w systemie PrintNet można liczyć w minutach.
Działając na niezwykle konkurencyjnym rynku przedsiębiorstw obsługujących ubezpieczenia i dokonując inwestycji w rozwiązanie PrintNet, firma GFP może dziś zaproponować swoim klientom wartość dodaną w produkowanych raportach i tworzyć system, który ma zapewnić jej dalszy rozwój w zakresie przetwarzania i drukowania dokumentów ubezpieczeniowych.

Dodatkowe informacje na temat firmy GMC Software Technology:
Paweł Walczak, GMC Software Technology Sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 76 lok. 303, 03-301 Warszawa
E-mail: p.walczak@gmc.net
http://www.gmc.net
Opracowanie merytoryczne informacji:PAI