Follak otwiera nowoczesne laboratorium

2006-05-25

Już wkrótce w Follak-u W celu wzmocnienia pozycji rynkowej firma Follak uruchomi w oddziale w Piasecznie stanowisko badawcze na najwyższym poziomie krajowym. Aby finalny produkt miał odpowiednie właściwości końcowe, spełniał wszystkie wymagania Klienta, konieczne jest stworzenie laboratorium na bardzo wysokim poziomie technicznym.

Powinno ono zapewniać kontrolę na trzech podstawowych etapach: kontroli materiałów podstawowych, użytych do produkcji, kontroli produkcji w toku (etapu procesu wytwarzania -np druku, uszlachetniania itp), kontroli końcowej gotowego wyrobu. Stanowisko badawcze zapewni przedwczesne wyeliminowanie jakichkolwiek błędów w technologii produkcyjnej. Zaplecze laboratoryjne na wysokim poziomie technicznym pozwoli również na opracowywanie i wdrażanie do produkcji nowych technologii, co gwarantuje dalszy rozwój i poszerzenie gamy produktów oferowanych Klientowi, zapewnia również powstanie na rynku silnej firmy na tle konkurencji. Pierwszym etapem jest stworzenie stanowiska badawczego, które będzie wyposażone w następujące urządzenia
1. połyskomierz ze zmiennymi geometrycznymi, konieczny w celu uzyskania precyzyjnego pomiaru połysku. Połyskomierz jest niezbędny do monitorowania jednorodności, zgodności czy możliwości uszkodzenia połyskliwej powierzchni zabezpieczającej, takiej jak np. lakier UV. Jakość tych urządzeń gwarantuje pomiar połysku na bardzo zróżnicowanych podłożach - od wysokiego połysku po bardzo matowe powierzchnie. Urządzenie to również minimalizuje problemy związane z nierówną aplikacją powierzchni.
2. spektrodensytometr refleksyjny pozwala między innymi na zmierzenie na odbitce drukarskiej następujących funkcji: gęstość optyczna, punkt rastrowy oraz pozostałe wartości densytometryczne jak również pozwala sprawdzić kolory specjalne pod kątem ich zgodności z zadanym przez klienta wzorcem. Na barwę finalną wpływ ma nie tylko kolor farby mieszanej ale barwa podłoża, dlatego też ważny jest spektralny pomiar barwy podłoża dla uwzględnienia tego zjawiska po zadrukowaniu.
3. aparat do badania ścieralności nadruku. Odporność na ścieranie jest pożądaną a czasem krytyczną cechą materiałów zadrukowywanych, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie procesu produkcji, transportu lub użytkowania. Takie zniszczenie dyskwalifikuje dany produkt już na samy początku poprzez obniżenie wartości użytkowej wyrobu. Dzięki pomiarom na takim testerze można zwiększyć odporność na ścieranie nadruku poprzez odpowiednią modyfikację farby. Tym urządzeniem można też testować zmiany odporności na ścieranie pod wpływem czynników chemicznych np. alkoholu.
4. urządzenie do badania próbnych odbitek służące do badań drukowości papieru i innych podłoży drukowych. Za pomocą przyrządu można symulować i badać - przy różnych parametrach technologicznych - proces zadruku podłoży stosowanych np. do opakowań. Pozwala na ewentualne wyeliminowanie błędów produkcyjnych wynikających z niewłaściwego doboru podłoża do funkcji jakie powinno spełniać opakowanie po wyjściu z zakładu poligraficznego.
5. urządzenie do badania siły sklejenia folii z podłożem (delaminacji) - mała maszyna wytrzymałościowa. Zrywarka gwarantuje pomiar następujących parametrów: siła zerwania, wydłużenie oraz energia zerwania wraz z analizą statystyczną dla serii pomiarów. Wykonanie takiej serii pomiarów gwarantuje sprawdzenie wytrzymałości podłoża w jego dalszych etapach produkcyjnych, a także w trakcie użytkowania gotowego produktu. Zbadanie siły zerwania to również sprawdzenie poprawności procesów laminowania w trakcie etapu produkcyjnego, co gwarantuje wysoką jakość produktu.
Wszystkie opisane wyżej urządzenia zapewnią obiektywną, mierzalną kontrolę procesów uszlachetniania, oraz uzyskanie efektu dokładnie zamierzonego przez Klienta. Nadzór nad powstałym stanowiskiem będzie pełnić
mgr inż. Agata Makowska, dyrektor ds. jakości firmy Follak.