Ekstrakcja pyłu w drukarniach i introligatorniach

2020-01-13

Efektem procesów przeprowadzanych podczas codziennej pracy drukarni jest pył. Podstawowym składnikiem papieru jest drewno. Nawet po jego obróbce nadal reaguje ono na zmiany wilgotności powietrza, dlatego papier „żyje”. Wydajne systemy odpylania są niezbędne, aby zapewnić odpowiednie warunki do pracy oraz spełnić obowiązujące wymogi produkcyjne i poprawić finalną jakość produktu. Pozwalają one na dłuższą eksploatację maszyn, obniżenie nakładów na ich czyszczenie i konserwację.

Źródła pyłu w drukarniach

Pył powstaje w wyniku kilku podstawowych procesów niezbędnych podczas druku książek, prasy czy katalogów.

Jego podstawowymi źródłami są:

• pył krojenia – powstaje w czasie poprzecznego krojenia zwojów na arkusze,
• pył brzegowy – osadza się na brzegach papieru jako drobne cząsteczki i włókna. Jest efektem użycia zbyt tępych noży do krojenia papieru lub podawania za grubych warstw,
• pył z pigmentów warstwy powlekającej – przechodzi z obciągu offsetowego na formy drukowe, co może powodować ich ścieranie i tonowanie wydruków,
• pył z włókien osadzający się na obciągu offsetowym – może powodować zniekształcenia na odbitkach (są widoczne w pięciokrotnym powiększeniu).

Wydajne instalacje odpylające

Uzyskanie najbardziej wydajnego odpylania możliwe jest wtedy, gdy instalacje odciągowe są zaprojektowane bezpośrednio u źródeł powstawania pyłu. Dzięki temu zanieczyszczenia są szybko wychwytywane i odsysane. Pył z papieru to bardzo lekkie cząsteczki i włókna, które unoszą się w powietrzu. Tylko odciąg w miejscu ich tworzenia się pozwoli efektywnie wychwycić wszystkie drobinki i zapobiec ich rozprzestrzenianiu się.

Bardzo wydajne odpylanie proponuje firma Hoecker Polytechnik. Rozwiązania są projektowane w taki sposób, aby zasysać pył bezpośrednio w punktach przesyłu instalacji oraz maszyn. Instalacje posiadają czujniki przyłączeniowe, które automatycznie uruchamiają działanie odciągu. Centralne instalacje zapewniają bardzo precyzyjne i efektywne czyszczenie maszyn, poprawiają jakość finalną wydruków i optymalizują otoczenie robocze (zapewniając pracownikom zdrowe środowisko sprzyjające wykonywaniu codziennych obowiązków).

Zagrożenia związane z zapyleniem

Pył z różnych źródeł procesów drukowania niesie za sobą szereg zagrożeń. Duże zapylenie niekorzystnie wpływa na wydajność produkcji oraz finalną jakość wydruków. Pył samoistnie cyrkuluje, dlatego może przenosić się z formy drukowanej do kałamarza farbowego. Efektem jest przypadkowe i nierównomierne przekazanie farby do całego układu. Bardzo często prowadzi do ścierania się rysunku z form offsetowych podczas drukowania z warstw kopiowych.

Duże zapylenie prowadzi także do szybszego zużycia maszyn stosowanych w drukarni, co wiąże się z koniecznością ich częstszego czyszczenia i konserwacji. Efektem są wyższe koszty produkcji. Kolejnym argumentem przemawiającym za zaprojektowaniem wydajnych instalacji odciągowych jest zapewnienie przyjaznego i zdrowego środowiska dla osób pracujących w drukarni.