3. edycja konkursu Heidelberg ECO Printing Award

2012-06-28

Podczas ostatnich targów drupa 2012 firma Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ogłosiła trzecią edycję międzynarodowego konkursu w zakresie ochrony środowiska dla drukarń offsetowych Heidelberg ECO Printing Award.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w dwóch kategoriach: „firma działająca proekologicznie“ oraz „przyszłościowe i innowacyjne rozwiązania“.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2013 r.

Środowiskowe aspekty arkuszowego drukowania offsetowego
Arkuszowy druk offsetowy wiąże się ze zrównoważonym rozwojem na wiele sposobów. Podstawową sprawą jest kwestia zrównoważenia wyników ekonomicznych, ochrony środowiska naturalnego i społecznej odpowiedzialności firmy, co powinno być stałym wyzwaniem jakie stawia przed sobą przedsiębiorstwo. Wybór odpowiednich materiałów eksploatacyjnych, podłoży drukowych jest równie ważne jak zastosowanie odpowiednich maszyn i urządzeń począwszy od przygotowalni, poprzez maszyny drukujące aż po introligatornię i wysyłkę gotowych produktów poligraficznych.

Konkurencyjna, nowoczesna drukarnia może zwiększać swoją konkurencyjność przez odpowiednie zarządzanie i wykorzystanie zasobów, w tym energii. Dlatego też nagradzane firmy i rozwiązania powinny stanowić wzorzec dla całego przemysłu i zachęcać innych do adaptowania rozwiązań zrównoważonego przedsiębiorstwa w praktyce.

Zgłoszenia do konkursu Heidelberg ECO Printing Award
W konkursie Heidelberg ECO Printing Award mogą wziąć udział wszystkie drukarnie, które mają przynajmniej jedną offsetową arkuszową maszynę drukującą. Nie ma znaczenia liczba posiadanych maszyn drukujących, wielkość produkcji, stopień specjalizacji ani wielkość firmy. Położenie geograficzne oraz rodzaj zadrukowywanych podłoży (papier, karton, folia) również nie są żadnym ograniczeniem.
Niezależne, międzynarodowe jury składające się z przedstawicieli branży poligraficznej, badaczy środowiska i organizacji ekologicznych zapozna się
z przedłożonymi zgłoszeniami i wyłoni zwycięzców w obu kategoriach.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 30 listopada 2012 r.


Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez pocztę, e-mail lub faks pod adresem:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Heidelberg ECO Printing Award
Kurfursten-Anlage 52-60
D-69115 Heidelberg
Deutschland / Germany
Fax.: +49-6221-92-33-29
E-mail: environment@heidelberg.com

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt najlepiej drogą mailową:
Ingrid Amon-Tran
Tel.:  +49-6221-92-33-73
Fax.: +49-6221-92-33-29
ingrid.amon-tran@heidelberg.com

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:
http://www.heidelberg.com/www/html/en/content/articles/about_us/environment/hei_eco/2012/eco_printing_award_2012_1

Heidelberg wspiera drukowanie przyjazne środowisku naturalnemu
Już od prawie dwudziestu lat ochrona środowiska jest jednym z głównych celów strategicznych firmy, a cały proces produkcji jest stale optymalizowany. Heidelberg promuje rozwiązania proekologiczne i „zielone drukarnie” m.in. przez takie działania jak międzynarodowa nagroda środowiskowa Heidelberg ECO Printing Award, produkcję opartą o zasady zrównoważonego rozwoju, dbałość o redukcję śladu węglowego, oferowanie materiałów eksploatacyjnych Saphira ECO, konsultacje dla drukarń i wiele innych.

Warto przypomnieć, że sąd konkursowy 2. edycji konkursu wśród 17 finalistów przyznał wyróżnienie drukarni Werner Kenkel z Krzycka Małego, w kategorii innowacyjne rozwiązanie w zakresie zrównoważonego rozwoju.