10. Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu Agfa :Apogee

2009-10-30

Niemal setka osób z całej Polski wzięła udział w jubileuszowej 10. Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemu Agfa :Apogee, jaka odbywała się w podwarszawskim Józefowie w dniach 19-21 października. Spotkanie było okazją do zapoznania się m.in. z najnowszą wersją pakietu dla firm poligraficznych i wydawniczych :Apogee Suite 6.0 oraz stanowiącymi jego integralną część systemami :Apogee Prepress 6.0 i :Apogee Portal 6.0. Na uczestników konferencji czekały też liczne niespodzianki i dodatkowe atrakcje, m.in. turniej kręglarski Agfa Bowling Cup 2009.

Uczestników konferencji, zgromadzonych w sali konferencyjnej hotelu Holiday Inn w Józefowie, powitał Wojciech Pawłowski, dyrektor generalny Agfa Graphics Sp. z o.o., który krótko zaprezentował program spotkania i przedstawił poszczególnych prelegentów. Podziękował przy tym polskim klientom firmy za liczne przybycie, podkreślając, że wiele obecnych na sali osób bierze udział w konferencji użytkowników systemu :Apogee po raz pierwszy.

czestnicy tegorocznej konferencji przy jubileuszowym torcie


Przedstawiciele firm z Polski, które w ostatnim czasie zdecydowały się na upgrade systemu Apogee do wersji 6.0


Jako kolejny głos zabrał Krzysztof Sadziński, presales manager w firmie Agfa Graphics Sp. z o.o., który na wstępie przedstawił statystyki związane z liczbą instalacji systemu :Apogee w naszym kraju (jest ich w sumie już ponad setka), z uwzględnieniem: wdrożeń realizowanych w poszczególnych latach (w roku 2008, który okazał się rekordowym, było ich 28), różnych wersji (najwięcej, bo 35 systemów dostarczono w wersji 4.0) i odmian oprogramowania (tu prym wiedzie wersja Control – 27 licencji), formatów naświetlarek sterowanych przez systemy oraz lokalizacji klientów (w tej kategorii pierwsze miejsce zajęła Warszawa z 12 systemami). Krzysztof Sadziński zaznaczył też, że na całym świecie pracuje już ponad 5 tysięcy systemów z rodziny :Apogee. Następnie krótko przedstawił cztery moduły wchodzące w skład pakietu :Apogee Suite 6.0 – system produkcyjny :Apogee Prepress, portal internetowy :Apogee Portal, moduł :Apogee Publish (oferujący narzędzia pozwalające na wykonanie wszystkich działań związanych z przygotowaniem zlecenia) oraz :Apogee Color (zawierający narzędzia do proofingu i zarządzania barwą).Kolejnym prelegentem był Paweł Molga, przedstawiciel firmy Adobe Polska, który scharakteryzował najważniejsze nowości w pakiecie Adobe Suite, ze szczególnym uwzględnieniem programu InDesign Server. Omówił jego typowe zastosowania i modele licencyjne, rodzaje użytkowników, jak też rozwiązania partnerskie powstałe w oparciu bądź wykorzystujące to narzędzie, wśród których jest system :Apogee Prepress.
Po nim ponownie głos zabrał Krzysztof Sadziński, skupiając się na nowościach i udoskonaleniach wprowadzonych w systemie produkcyjnym :Apogee Prepress 6.0. Wśród nowych funkcji, jakie się w nim pojawiły, są m.in.: Multi Part Job (udoskonalone tworzenie i przetwarzanie prac wieloczęściowych), PlateMaker (nowy, zastępujący PrintDrive moduł pozwalający na sterowanie naświetlarką CtP), Quick Proof (moduł do proofingu działający zgodnie ze schematem „przeciągnij i upuść”, będący standardową funkcją rozszerzenia HardCopy Proof), Preflight (własny, stworzony przez Agfa Graphics silnik wstępnej inspekcji plików, będący standardową funkcją rozszerzenia Enhance to Manage), sterownik GDI/XPS Driver (umożliwiający podłączenie wszystkich drukarek pracujących na platformie Windows) oraz możliwość proofingu w urządzeniach Epson Color Stylus Pro 7900/9900. Z kolei wśród poprawek i udoskonaleń wprowadzonych w wersji :Apogee Prepress 6.0 Krzysztof Sadziński zwrócił szczególną uwagę na: Versioning (moduł pozwalający na wizualną kontrolę wersji płyty i wyłapywanie ewentualnych różnic), opcję automatycznego pozycjonowania rozkładówek, Digital Print Link (moduł integrujący system :Apogee z cyfrową maszyną drukującą w oparciu o format JDF/JMF), zaktualizowane komponenty dostarczane przez firmę Adobe (PDF Print Engine v2.0, Normalizer 9, obsługa PDF 1.8 i CPSI) oraz opcja wirtualizacji (wykorzystanie maszyn wirtualnych przy nadmiarowości danych). Krzysztof Sadziński wspomniał też o znanych już modułach systemu :Apogee Prepress, m.in. opcji InkSave, pozwalającej na uzyskanie oszczędności farby drukarskiej w zakresie 8-30%.

Adam Skierkowski (Agfa Graphics) w rozmowie z przedstawicielami Grafix Centrum Poligrafii - Januszem Kownackim (w środku) i Piotrem Hincem
O praktycznych doświadczeniach z systemem :Apogee Prepress 6.0 z Piotrem Hincem i Januszem Kownackim – przedstawicielami gdańskiej drukarni Grafix Centrum Poligrafii, będącej jego pierwszym w Polsce użytkownikiem, rozmawiał Adam Skierkowski, starszy specjalista ds. oprogramowania w Agfa Graphics Sp. z o.o. Podczas dyskusji, prowadzonej w konwencji studia telewizyjnego, poruszono wiele aspektów związanych z procesem implementacji oprogramowania i sterowanych nim naświetlarek (wraz z systemem :Apogee Prepress 6.0 drukarnia zakupiła dwa pełnoformatowe urządzenia :Avalon N8), problemów jakie mogą pojawić się w czasie wdrożenia, a także konieczności bliskiej współpracy między dostawcą rozwiązania i klientem. Przedstawiciele firmy Grafix zaznaczyli, że po instalacji upgrade’u do wersji 6.0 pliki przetwarzane są o 50% szybciej, zaś sama inwestycja została de facto „wymuszona” przez klientów, którzy coraz częściej dostarczali dokumenty PDF w wersji 1.8 (nieobsługiwanej przez system :ApogeeX 3.5 wcześniej stosowany w gdańskiej drukarni). Podkreślali też fakt, że sama instalacja systemu :Apogee Prepress 6.0, trwająca kilka dni, w żaden sposób nie zakłóciła bieżącej produkcji realizowanej w firmie.

Kolejna sesja prezentacyjna była poświęcona portalowi :Apogee Portal 6.0, ze szczególnym uwzględnieniem modułu WebApproval. Prowadzona wspólnie przez Krzysztofa Sadzińskiego i Adama Skierkowskiego, pozwoliła uczestnikom konferencji zapoznać się z teoretyczną i praktyczną stroną funkcjonowania tego rozwiązania, umożliwiającego aktywne włączenie zleceniodawcy w proces produkcji. Prowadzący przedstawili kolejne zadania wykonywane przez obie strony procesu: złożenie zlecenia przez klienta, przygotowanie pliku w studiu prepress, przesłanie pracy klientowi do weryfikacji, wprowadzenie stosownych poprawek i komentarzy, korektę wykonaną przez studio, ostateczne zatwierdzenie pracy przez klienta i wreszcie wysłanie plików przez studio do naświetlania.

Występujący jako kolejny Maciej Baur, product manager w firmie Agfa Graphics, przedstawił referat pt. „Barwy pod specjalnym nadzorem”. Omówił w nim w bardzo przystępny sposób różne sposoby reprodukcji barw, kwestię postrzegania barw przez człowieka, standardy stosowane w teorii barwy i podstawy zarządzania barwą. W referacie nie zabrakło elementów związanych z wchodzącym w skład pakietu :Apogee Suite 6.0 modułem :Apogee Color 6.0 i narzędziami go tworzącymi – ColorTune Display (certyfikacja z generowaniem raportów dla każdego monitora), ColorTune Measure (wizualizacja gamutu 3D i weryfikacja profili, pomiary i certyfikacja), ColorTune Output (obsługa profili typu MultiColor, RGB i Greyscale) i ColorTune Spot (tworzenie bibliotek kolorów dodatkowych, obsługa profili typu Named Color). Maciej Baur wspomniał też o module ISOcheck, pozwalającym na certyfikację wydruków próbnych i nakładowych zgodnie z normami ISO.
Na zakończenie Mirosław Opolski, specjalista ds. płyt offsetowych w Agfa Graphics Sp. z o.o., wystąpił z referatem „Linearyzacja płyt w systemie :Apogee”. Przedstawił w nim najważniejsze terminy związane z procesami standaryzacji w drukarni (kalibracja, linearyzacja), rodzaje i charakterystykę płyt offsetowych (pozytywowe, negatywowe) występujących w ofercie Agfa Graphics, procedury linearyzacji i kalibracji oraz korzyści z nich wynikające. Referat zakończył przegląd modułów systemu :Apogee wykorzystujących elementy obu tych procesów.

Poszczególne elementy pakietu :Apogee Suite 6.0 były omawiane następnego dnia, podczas trzech niezależnych od siebie sesji warsztatowych, których tematyka została w dużej mierze przygotowana na podstawie pytań i sugestii przesłanych przez uczestników konferencji. Pierwsza z sesji, poświęcona systemowi :Apoge Prepress, była prowadzona przez Adama Skierkowskiego i Marcina Rawickiego i obejmowała takie zagadnienia jak: bieżąca konserwacja systemu :Apogee, praca z pracami wielosekcyjnymi, podłączanie drukarek, automatyczne obsadzanie listy stron, import marek i tworzenie ramek, kopie bezpieczeństwa w systemie jednoserwerowym, dodawanie zasobów do systemu oraz tworzenie krzywych kalibracyjnych, linearyzacyjnych i symulacyjnych. Druga sesja, prowadzona przez Krzysztofa Sadzińskiego, była dedykowana portalowi :Apogee Portal i funkcjami oraz zadaniami w nim występującymi: zarządzaniu kontami klientów, tworzeniu planu produkcyjnego, możliwościom zarządzania klientami, wysyłaniu plików poprzez portal, przeglądaniu i komentowaniu rezultatów, akceptacji i odrzucaniu stron, wysyłaniu poprawek i obsadzaniu listy stron oraz komunikacji między klientem a działem prepress. Trzecią sesję prowadzili wspólnie Maciej Baur i Tomasz Ciupek, a była ona poświęcona modułowi :Apogee Color. Tu omawiane były takie zagadnienia jak: kalibracja proofera, konfiguracja zalewkowania, certyfikacja proofów, konfiguracja opcji zarządzania barwą, tworzenie bibliotek kolorów specjalnych dla :Apogee oraz innych programów, konfiguracja parametrów rozbarwiania, konfiguracja systemów pod wydruk próbny z symulacją rastra oraz tworzenie profilu proofera z jego optymalizacją.

Grzegorz Gałczyński (Partners Studio) - zwycięzca w konkursie wiedzy na temat systemu Apogee
Warto dodać, że każdy uczestnik spotkania miał też możliwość zabrania ze sobą własnych druków, które przedstawiciele Agfa Graphics poddawali bezpłatnej kontroli jakości wg zaleceń norm ISO 12647-2 i 12647-7.

Konferencję – tradycyjnie już – zakończył konkurs wiedzy na temat systemu Agfa :Apogee. Po wstępnych eliminacjach na „placu boju” pozostało sześciu finalistów, z których 1. miejsce zajęli ex aequo Grzegorz Gałczyński z kieleckiej firmy Partners Studio i Piotr Siłakowski z gdańskiej drukarni Druk Markuszewscy. Główne nagrody w konkursie stanowiły netbooki.

Miłym akcentem było wręczenie przez Wojciecha Pawłowskiego pamiątkowych certyfikatów uczestnikom konferencji, reprezentujących studia i drukarnie najdłużej związane z Agfa Graphics. Otrzymali je przedstawiciele firm: Drukarnia Archidiecezjalna, Edica, Edytor, Grafix Centrum Poligrafii, Kozak Druk, Normex, Ortis, Pabianickie Zakłady Graficzne, Partners Studio i Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Z myślą o uczestnikach konferencji jej organizatorzy przygotowali też szereg dodatkowych atrakcji. Największą z nich był turniej Agfa Bowling Cup 2009 zorganizowany w warszawskim klubie Arco. Najlepszym zespołem okazał się team w składzie: Maciej Baur, Tomasz Ciupek (obaj Agfa Graphics), Przemysław Kozak (Kozak Druk), Grzegorz Gałczyński i Piotr Żółtak (obaj Partners Studio). Po turnieju odbył się konkurs karaoke. Uczestnicy spotkania w Józefowie mieli też okazję skosztować urodzinowego tortu, który pojawił się na sali konferencyjnej pomiędzy kolejnymi sesjami.

Mówi Wojciech Pawłowski, dyrektor generalny Agfa Graphics: Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej, jubileuszowej konferencji. Mamy nadzieję, że wszyscy z nich opuszczali Józefów usatysfakcjonowani jej poziomem merytorycznym, jak też przygotowanymi przez nas atrakcjami dodatkowymi. Już dziś mogę obiecać, że dołożymy wszelkich starań, aby zarówno kolejna, 11. Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu Agfa :Apogee, jak też rok współpracy z klientami jaki nas przed nią czeka, przyniosły im jak najwięcej korzyści.

Dodatkowe informacje na temat produktów firmy Agfa: www.agfa.com.pl

Opracowanie merytoryczne informacji: PAI