Szukaj ofertWojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o. o.

Dodano: 2017-03-17

Kontakt

Liczba wyświetleń: 374

Oferta kupna

Zakup nowej lub używanej maszyny offsetowej

OGŁOSZENIE
O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU
NA DOSTAWĘ MASZYNY OFFSETOWEJ


Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.03.2017 r.

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup nowej lub używanej maszyny offsetowej Heidelberg SM 102 lub innej maszyny offsetowej tej samej klasy w porównywalnej konfiguracji wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem załogi; ilość zespołów drukujących – 8, format B1, możliwości druku 8+0 i 4+4, prinect image control, nie starsza niż 5-6 lat, przebieg (ilość kopii) poniżej 100 mln. Dane techniczne – zgodnie ze specyfikacją producenta załącznik nr 1.

Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017 r.

Termin składania ofert: do 17.05.2017 r.

Czas związania ofertą: 30 dni

Termin rozstrzygnięcia, wyboru najkorzystniejszej oferty: do 24.05.2017 r.

Miejsce składania ofert:
W siedzibie firmy: Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa lub przesłana na adres mailowy: wzkart@wzkart.pl

Kryteria oceny: cena 50%, płatność 10%, stan techniczny 20%, referencje 10%, gwarancja na 12 miesięcy 10%.

Opis warunków udziału w postępowaniu:
Dostawca zobowiązany jest złożyć kompletną ofertę zawierającą opis techniczny, termin i warunki dostawy, warunki serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne oraz cenę maszyny netto (w PLN).

Inne, określone przez Zamawiającego, informacje:
1. Oferta powinna być przesłana mailem na adres wzkart@wzkart.pl lub złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na dostawę maszyny offsetowej”.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. Koszty przygotowania oferty obciążają oferenta. W przypadku inspekcji maszyny obowiązuje zasada „każdy płaci za siebie”.
4. W ofercie należy wyodrębnić prace związane z przygotowaniem fundamentu pod maszynę i ich wartość. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania tych prac we własnym zakresie. Planowany termin wykonania fundamentu – od 1 czerwca do 15 lipca br.
5. Osoby zainteresowane mogą dokonać inspekcji miejsca montażu przedmiotowej maszyny offsetowej w terminie 4 i 5 maja 2017 r. po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Pytania prosimy kierować na adres: wzkart@wzkart.pl
Pytania i odpowiedzi będą publikowane na stronie firmy www.wzkart.pl w formie zanonimizowanej.

Osoba do kontaktu: Józef Mikusek tel. 517 175 250

Data ważności ogłoszenia: 17.05.2017 r.

Dodajesz więcej ofert w Drukarnie.com.pl? Załóż konto za darmo