Szukaj ofertBartosz Zacharek

Dodano: 2019-03-11

Kontakt

Liczba wyświetleń: 587

Oferta sprzedaży

Ciąg technologiczny:maszyna do sitodruku, tunel suszący

Uprzejmie informuję, że posiadam jako syndyk masy upadłości sprzeda w ogłoszonym konkursie ofert:
Dane techniczne: Ciąg technologiczny: maszyna do... Uprzejmie informuję, że posiadam jako syndyk masy upadłości sprzeda w ogłoszonym konkursie ofert:
Dane techniczne: Ciąg technologiczny: maszyna do sitodruku typu THIEME 2000 Q, tunel suszący typu HYPERJET SVECIA Silkscreen Maskiner AB.
- ¾ automat drukujący typu THIEME 2000Q,
- tunel suszący HYPERJET, składający się z panelu suszącego ciepłym powietrzem i panelu suszącego (i utrwalającego) lampami UV.
Przedstawiona linia służy do wykonywania druku wielkoformatowego (max 1.200 x 2.600 mm) na różnych podłożach (papier, folia, tkanina, tworzywa, blacha drewno, itp.).
DANE TECHNICZNE:
- format druku 1.200 x 2.600 mm
- rok prod.: przed 1999 r.
- grubość podłoża do 35 mm
- napęd rakli pneumatyczny (p = 6 bar)
- wydajność max. 200 odbitek/godz.
Drukarka posiada oznaczenie CE 98/37/CE – dotyczącej bezpieczeństwa maszyn.
Suszarka typu HYPERJET SVECIA Silkscreen Maskiner AB o nr fab.: 50-80213, 1999 r.,składa się z:
- z panelu utrwalającego farbę i suszącego podłoże za pomocą promieniowania UV – wyposażony w lampy UV, dające moc grzania na poziomie 200 W/cm2, oraz
- panelu suszącego ciepłym powietrzem, ogrzanym w wymienniku elektrycznym.
Suszarka posiada oznaczenie CE: 98/37/CE – dotyczącej bezpieczeństwa maszyn.
Oba obiekty: drukarka i suszarka są połączone transporterem, podającym zadrukowany użytek z obszaru pracy drukarko do urządzenia suszącego.
Uwaga: W przypadku rozłączenia tych maszyn i podawania użytków z maszyny drukującej do suszarki ręcznie, ta pierwsza staje się ½ automatem drukującym.
Rok produkcji: 1999 r.
Stan techniczny (w skali 1-10): 8
Cena: 30 000 zł netto.
Możliwość zobaczenia maszyny: TAK
Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko bądź nazwę oferenta i osób/osoby uprawnionej do jej reprezentacji, adres, wskazanie proponowanej ceny netto, a także podpis oferenta.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty bezpośrednio lub przesłanie jej na adres kancelarii syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź (tel. 506 377 604), z wyraźnym dopiskiem na kopercie „Oferta w postępowaniu sygn. akt XIV GUp 168/18”.
Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez oferenta regulaminu konkursu.
Oferty można składać od dnia publikacji tego ogłoszenia do dnia 1 kwietnia 2019 r.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 kwietnia 2019 r.
O wyborze oferty decyduje najwyższa zaproponowana cena.

Dodajesz więcej ofert w Drukarnie.com.pl? Załóż konto za darmo