Szukaj ofertOferta sprzedaży

Arkuszowa maszyna drukująca offsetowa MILLER TP 104/4

Cena netto: 35000 PLN / szt.


Opis oferty

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości "DRUKARNIA SOLARISS" sp. z o.o. w upadłości, ul. Andrzeja Struga 63, 90-648 Łódź, KRS 0000140475, w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIV GUp 14/20 Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż arkuszowej maszyny drukującej offsetowej MILLER TP 104/4 (4 kolory).

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 35.000,00 złotych netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Wszelkie koszty zawarcia umowy oraz rozmontowania i transportu maszyny obciążają nabywcę. Do ceny dolicza się podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy (obecnie 23 %).

Oferty należy składać do dnia 11 sierpnia 2021 r. bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XIV GUp 14/20” oraz wyraźnym dopiskiem „Oferta sygn. akt XIV GUp 14/20”. Oferta musi zawierać dokładne oznaczenie składającego. Oferta musi wpłynąć do syndyka najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2021 r.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka: bartosz.zacharek@adwokatura.pl lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

Szczegóły oferty

  • Dodano: 2021-07-27
  • Ważne do: Oferta archiwalna
  • Stan: Używany
  • Marka: MILLER TP 104/4
  • Cena netto: 35000 PLN / szt.

Liczba wyświetleń: 241