ABG Centrum Promocji Biznesu Sp.z o.o. Doskonalenie użyteczności interfejsów użytkownika

2006-07-10

2-3.08.2006 Warszawa Doskonalenie użyteczności interfejsów ABG Centrum Promocji Biznesu Sp.z o.o. Tel (22) 499 69 06 Fax (22) 499 69 07 E-mail: Info@ABGCentrum.com.pl

Data rozpoczęcia: 2006-07-10
Data zakończenia: 2006-07-10

Opis szkolenia:
Użyteczność (ang. usability ) oznacza stopień dopasowania rozwiązań informatycznych potrzeb użytkowników. Ergonomia interfejsu jest jednym z czynników decydujących o sukcesie lub porażce produktów informatycznych takich jak serwisy internetowe, oprogramowanie komputerowe, intranety czy usługi mobilne. Znaczenie użyteczności już dawno odkryły firmy takie jak Google, Amazon czy Microsoft wydające rokrocznie miliony dolarów na rozwój tej dziedziny. Szkolenie kierowane jest zarówno do praktyków jak i osób naukowo zajmujących się użytecznością. Projektanci serwisów internetowych rozwiną swoje umiejętności w tworzeniu ergonomicznych, łatwych w użyciu i trafiających w potrzeby użytkowników interfejsów, a także dowiedzą się w jaki sposób szybko ocenić ich efektywność oraz intuicyjność struktury informacji. Kierownicy projektów informatycznych i menadżerowie poszerzą swoją wiedzę na temat pozyskiwania i specyfikacji wymagań dotyczących użyteczności interfejsu oraz poznają korzyści płynące z zastosowania metodyki Projektowania Zorientowanego na Użytkownika (UCD) w poszczególnych fazach tworzenia rozwiązań informatycznych. Specjaliści ds. marketingu dowiedzą się w jaki sposób zwiększona użyteczność może wpłynąć na sprzedaż i postrzeganie marki przez klientów. Poza praktykami zapraszamy również osoby naukowo zajmujące się problematyką interakcji człowiek-komputer oraz prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność dydaktyczną w tym zakresie.
Uprzednia wiedza w zakresie zapewniania i testowania użyteczności nie jest niezbędna do satysfakcjonującego uczestnictwa w szkoleniu.
Czas trwania szkolenia
12 godzin (2 dni)
Miejsce
Hotel Reytan, ul. Tadeusza Reytana 6, Warszawa
Grupa docelowa
pracownicy agencji interaktywnych
członkowie zespołów zajmujących się projektowaniem oprogramowania,
webmasterzy, projektanci usług elektronicznych specjaliści ds. marketingu
menadżerowie odpowiedzialni za jakość systemów informatycznych
pracownicy wyższych uczelni, ośrodków naukowych oraz działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
Cele szkoleniowe
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:
opracować wymagania co do warstwy funkcjonalnej i prezentacyjnej (interfejsu) aplikacji,
ocenić stan użyteczności wybranych produktów interaktywnych,
wprowadzić podstawowe metody Projektowania Zorientowanego na Użytkownika (UCD) do procesu zarządzania projektem informatycznym,
prowadzić testy z udziałem użytkowników
Tematyka
Wymagania użytkowe dla produktu interaktywnego
Międzynarodowe normy dotyczące użyteczności
Heurystyki
Zalecenia projektowe
Proces projektowania zorientowanego na użytkownika
Co to jest projektowanie zorientowane na użytkownika?
Uzasadnienie ekonomiczne dla wdrażania procesu zorientowanego na użytkownika
Techniki projektowania zorientowanego na użytkownika
Analiza kontekstu użytkowania
Profile użytkowników (tzw. "persony")
Podstawowe techniki pozyskiwania wymagań od użytkowników: wywiady indywidualne i grupowe, spotkania analityczne
Projektowanie architektury informacji (metoda sortowania kart)
Laboratoryjne i terenowe testy użyteczności
Opracowanie wyników testów
Badania satysfakcji użytkowników
http://www.abgcentrum.com.pl/szkolenia.html


Szkolenia

Białostoccy nauczyciele w laboratorium druku 3D

Tajemnice technologii druku przestrzennego poznawali białostoccy nauczyciele w laboratorium Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. To pierwsza taka edukacyjna prezentacja. Z kolejnych skorzystają także uczniowie.

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-12-11
Data zakończenia: 2014-12-13

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-09-18
Data zakończenia: 2014-09-20

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-10-16
Data zakończenia: 2014-10-18

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-11-20
Data zakończenia: 2014-11-22

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-03-20
Data zakończenia: 2014-03-22

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-04-17
Data zakończenia: 2014-04-19

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-05-22
Data zakończenia: 2014-05-24

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-06-26
Data zakończenia: 2014-06-28

Narzędzia podnoszenia produktywności i elastyczności produkcji

Data rozpoczęcia: 2014-03-27
Data zakończenia: 2014-03-29