Szukaj firmy


ZUKO Zakład Usług Kolorystycznych

Informacje ogólne

Usługi Prepress i Color Management, z dodatkiem IT:

- przygotowalnia - szkolenia i konfiguracje systemów montażu elektronicznego i RIP
- proofing - konfiguracje, kalibracje, profilowanie
- Color Management - szkolenia, kalibracje, konfiguracje, DeviceLink
- programowanie PHP, SQL, skrypty m.in. Adobe CS
- automatyzacja procesów przygotowalni, w tym Esko AE
- konsultacje merytoryczne inwestycji i wdrożeń w zakresie IT, przygotowalni i prepress