Szukaj firmy


P.W. TOLEK Adolf Jańczyk - Drukarnia im. K. Miarki

Informacje ogólne

Historia drukarni sięga 1845 roku. Łączy się ona nierozerwalnie z działalnością publicystyczną, pedagogiczną i księgarską Karola Miarki (ojca) na Śląsku. Drukarnię założył Tomasz Nowacki i mieściła się w istniejącym do dziś budynku przy ul. Okrzei w Mikołowie. W 1875 r. przejął ją Karol Miarka (ojciec) i niedługo potem prowadził już dwie oficyny drukarskie: starą przy ul. Okrzei i nową przy ul. Rybnickiej. I w tych właśnie zakładach drukowano książki i czasopisma, które wspomagały krzewienie polskości na ziemiach zaboru austriackiego. Po śmierci Karola Miarki (ojca) w 1882 r. dzieło kontynuują synowie Paweł i Karol. Ten drugi zbudował obecną naszą siedzibę, gdzie drukował dzieła polskich klasyków.

Była to pierwsza na Górnym Śląsku drukarnia polskojęzyczna. Pod koniec swojego życia Karol Miarka (syn) przenosi się do Raciborza, by tam później otworzyć Biuro Literacko-Wydawnicze, a drukarnię sprzedaje Adamowi Napieralskiemu. W latach międzywojennych właścicielami drukarni zostali Józef Harman i jego dwie córki: Stefania Leja oraz Maria Wierzba tworząc sp. z o.o. Pod ich opieką nastąpił rozwój drukarni tak pod względem wyposażenia jak i działalności edytorskiej. Stan taki istniał do 1949 r., kiedy to drukarnię upaństwowiono. Od tego czasu staje się Zakładem nr 4 Zakładów Graficznych w Katowicach, tracąc swoją samodzielność.

W 1993 r. drukarnia zmienia właściciela. Zostaje nim Adolf Jańczyk - człowiek doceniający znaczenie tradycji i rolę drukarstwa polskiego. Rozpoczęto nową kartę historii drukarni w Mikołowie. Okres ten cechował kolejny, burzliwy rozwój. Z drukarni akcydensowej przekształciła się w drukarnię dziełową. Wymagało to zmiany i unowocześnienia parku maszynowego. Jesteśmy świadomi konieczności nadążania za postępem technologicznym i dlatego w kwietniu 2001 r. Heidelberg instaluje w naszej drukarni drugą maszynę półformatową Speedmaster wraz z CPC 24.
Następnie drukarnia wdraża Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i Jakości , udokumentowany certyfikatami RWTŰV Essen.

Kolejny rok to rozpoznawanie potrzeb rynku i naszych możliwości do inwestycji w kolejne maszyny.
W maju 2003 r. firma KOLBUS instaluje nową oklejarkę (oprawa miękka), a w lipcu 2003 r. firma Heidelberg uruchamia system Computer to Plate z laserem fioletowym. Wiemy, że innowacje przyniosą dobre rezultaty.